Fundament:Introductie

Uit Glossarium_kwaliteit_van_zorg
Ga naar: navigatie, zoeken

[bewerken] Het woord is aan de gebruiker

De taal rond kwaliteit van zorg is dynamisch en in ontwikkeling. Termen raken in zwang, winnen aan belang maar kunnen ook in vergetelheid raken. Het glossarium wil aan die dynamiek tegemoet komen. De site doet daarmee recht aan het denken en doen rond de kwaliteit van zorg. Het ‘woord’ is daarmee aan de gebruiker.

In dit glossarium staan de kernbegrippen in het kwaliteitsbeleid, technieken van wetenschappelijk onderzoek, instanties, instituten, adviesorganen, toezichthouders en verenigingen die zich sterk maken voor de kwaliteit van zorg, relevante wetgeving, rechten en plichten van patiënt en zorgverlener, enkele Nederlandstalige tijdschriften en internationale classificatiesystemen.

Niet opgenomen zijn collectebusfondsen en eigennamen van belangrijke denkers en doeners in kwaliteitsbeleid.

Glossarium Kwaliteit van Zorg

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T UV W X Y Z


Share |