Glossarium kwaliteit van zorg:Info

Uit Glossarium_kwaliteit_van_zorg
Ga naar: navigatie, zoeken

Het glossarium Kwaliteit van Zorg bevat zo’n 1400 termen uit de wereld van de kwaliteit van zorg, zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.

Zorginstituut Nederland onderhoudt deze interactieve website om het denken en doen rond kwaliteit te stimuleren. De Kwaliteit van zorg én de discussie over kwaliteit liggen daarmee in de handen van iedereen die direct of indirect betrokken is bij de zorg.

Glossarium Kwaliteit van Zorg

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T UV W X Y Z


Share |